Stichting Rubinstein-Taybi

 

Informatie- en familiedagen

De Stichting RTS organiseert twee bijeenkomsten per jaar: in het voorjaar een familiedag en in het najaar een informatiedag.

Familiedag
De familiedag heeft meestal het karakter van een sportdag. Deze sportdag wordt georganiseerd door G-spirit; een evenementenbureau dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Op deze sportdag zijn alle RTS-families welkom. Het secretariaat hoort graag zo spoedig mogelijk van u:

  • met hoeveel personen u naar de sportdag komt
  • hoeveel personen mét en zonder beperking mee willen sporten.

Stuur daarom zo snel mogelijk een mail met deze gegevens naar info@rtsyndroom.nl

De foto’s van eerdere familiedagen vindt u hier (login vereist).

Informatiedag
Tijdens de informatiedag worden er in de ochtend één of twee lezingen gegeven over een actueel onderwerp, in de middag houdt de stichting haar algemene ledenvergadering. Voor de kinderen worden er zowel in de ochtend als in de middag activiteiten georganiseerd.

Onderstaande presentaties van de informatiedagen zijn beschikbaar:

Verslagen van de familie- en informatiedagen vindt u ook in ons donateursmagazine EnzovooRTS.